Портал в режимі тестування та наповнення
Запобігання і протидія корупції
Опубліковано 19 жовтня 2022 року о 15:46
Відкрити все

Повідомити про корупцію відносно поліцейських, державних службовців та інших працівників поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області.

 ШАНОВНИЙ ВИКРИВАЧУ!

На цій сторінці Ви можете залишити повідомлення Управлінню запобігання корупції НПУ про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), вчинених поліцейськими, державними службовцями та іншими працівниками структурних підрозділів центрального органу управління поліцією (апарату) НПУ, керівниками та заступниками керівників територіальних у тому числі міжрегіональних органів поліції, а також керівниками та заступниками керівників установ та закладів, що належать до сфери управління НПУ.

Зазначене повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення цього Закону, яка може бути перевірена. Таке повідомлення підлягає попередній перевірці у строк не більш як десяти робочих днів, про результати якої Вас буде поінформовано у триденний строк з дня завершення такої перевірки.

За результатами попередньої перевірки службова особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:

призначити проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з’ясування їх достовірності;

передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

закрити провадження у разі не підтвердження фактів, викладених у повідомленні.

 У разі якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не належить до компетенції Управління запобігання корупції НПУ Вам буде повідомлено про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки. Внутрішня (службова) перевірка або розслідування за повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, строк перевірки подовжується або розслідування інформації до 45 днів, про що Вам буде повідомлено.

ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!

Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомлені неможливо, строк розгляду повідомлення продовжуються до 30 днів від дня його отримання. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону керівництво НПУ вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

 

Kанали зв’язку для повідомлення про корупцію:

 1. спеціальна телефонна лінія для повідомлень викривачів: в.н. 1817
 2. електронна пошта сектору запобігання корупції: [email protected]
 3. поштова адреса:  54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 5.
 4. завантажити Chablon_povidoml_vykryvacha_korypzii.docx повідомлення викривача


Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003, ратифікована Законом України від 18.10.2006 № 251-V.

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999, ратифікована Законом України від 16.03.2005 № 2476- VII.

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією від 27.01.1999, ратифікована Законом України від 18.10.2006 № 252- V.

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15.05.2003, ратифікований Законом України від 18.10.2006 № 253- V.

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII.

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698- VII.

Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015 № 772- VIIІ.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 25.03.2015 № 171.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям» від 16.11.2011 № 1195.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» від 05.10.2016 № 803-р.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції» від 23.08.2017 № 576-р.

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» від 17.06.2016 № 2 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.07.2016 за № 987/29117.

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення» від 09.02.2018 № 166 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.03.2018 за № 345/31797.

Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Правил етичної поведінки поліцейських» від 09.11.2016 № 1179 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.12.2016 за № 1576/29706.

Наказ Національного агентства України з питань державної служби «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» від 05.08.2016 № 158 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за № 1203/29333.
 

Електронні наочні матеріали до проведення семінарів-нарад на тему «Запобігання корупції в структурних підрозділах Національної поліції  України»:

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» від 02.10.2019 № 140-IX

Наказ від 12.12.2019 "Про затвердження змін до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 червня 2016 року N 3"

Закон України від 04.12.2020 № 1074-IX Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Закон України від 15.12.2020 № 1079-IX «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції».

Наказ від 26.04.2021 № 240/21 «Про встановлення обов’язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах».

Наказ від 18.01.2021 № 11/21 «Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції».

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020  № 127/20 «Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. № 276-р «Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік».

Методологія управління корупційними ризиками, затверджена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21
 

Роз'яснення НАЗК від 02.06.2022 №9 "Щодо внесення спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції подань про проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення"

Наказ НАЗК від 23.07.2021  № 448/21 "Про затвердження Порядку формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 р.
за № 986/36608

Верховна Рада України прийняла Закон "Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки"

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо особливостей застосування законодавства у сфері запобігання корупції в умовах воєнного стану"
 


контент у процесі наповнення

Антикорупційні програми НПУ, оцінка корупційних ризиків у діяльності НПУ

Антикорупційна програма Національної поліції України на 2022-2024 роки:

Додаток 1

Додаток 2 Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної поліції України:

Додаток 1 до Звіту
Додаток 2 до Звіту

Додаток 3

Наказ НПУ від 30.12.2021 №1088 «Про затвердження Антикорупційної програми Національної поліції України на 2022-2024 роки»

Антикорупційна програма Національної поліції України на 2019-2021 роки:

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4
 

Наказ №246 Про затвердження Антикорупційної програми НПУ на 2019 - 2021 роки

Наказ НПУ від 05.12.2018 №1126 Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної поліції України

Антикорупційна програма Національної поліції України на 2018 рік

Наказ Національної поліції України Про затвердження Антикорупційної програми НПУ на 2018 рік

Стаття 19 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014  № 1700-VII (витяг).

Наказ НПУ «Про затвердження Антикорупційної програми Національної поліції України на 2017 рік» від 24.02.2017 № 176.

Наказ НПУ «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної поліції України» від 26.08.2021 №729

Робочий план оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної поліції України на 2022-2024 роки

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Національної поліції України:

Додаток 1

Додаток 2

Наказ Національної поліції України №182 «Про внесення змін до додатка 2 до Антикорупційної програми Національної поліції України на 2022-2024 роки» 


Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, захист викривачів

Статті 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60  Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (витяг).

Статті 61, 77 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII (витяг).

Статті 19, 32, 84 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015  № 889-VІІІ (витяг).

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» від 05.10.2016 № 803-р.

Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.07.2016 за № 987/29117.

Роз’яснення Міністерства юстиції України «Щодо особливостей застосування антикорупційного законодавства в частині проведення спеціальної перевірки» від 18.06.2015.

Лист Міністерстві юстиції України «Щодо надання роз’яснення положень антикорупційного законодавства» від 26.11.2015 № 868/1373-0-2-15/11.

У тебе вимагають хабар: що робити? Антихабарницька інструкція

Що необхідно робити посадовій особі, яка виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок

Викривачі корупції та гарантії їх захисту за законодавством України 

Поняття «викривач». Державний захист викривачів

Забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону

Порядок здійснення перевірки за повідомленням викривача

Права та гарантії захисту викривача

Захист трудових прав викривача

Право викривача на конфіденційність та анонімність

Право викривача на отримання інформації

Винагорода викривачу

Юридична відповідальність викривача

Повноваження уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у сфері захисту викривачів

Роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.06.2020 №5 "Щодо статусу викривача"

"Від повідомлення про корупцію — до  винагороди: як працює механізм для викривачів"

Роз'яснення Національного агентства від 09.07.2020 №6 "Щодо надання викривачам безоплатної вторинної правової допомоги"

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.07.2020 №7 «Щодо особливостей перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

Викривачі корупції – категорія осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу

Відмінності між викривачем та заявником

Які країни передбачають фінансову винагороду для викривачів

Правовий статус викривача у провадженні про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

Правовий статус викривача у кримінальному провадженні

Методичні рекомендації щодо процедури обробки повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції", що надходять регулярними каналами повідомлення до центрального органу управління поліції 

Схема стандартної процедури розгляду повідомлень без зазначення авторства (анонімне) про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Закону України "Про запобігання корупції".

Схема стандартної процедури розгляду повідомлень із зазначенням авторства про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Закону України "Про запобігання корупції".

Роз'яснення НАЗК стосовно законодавства у сфері захисту викривачів.

Практичний посібник щодо роботи з викривачами для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) Національної поліції з питань запобігання та виявлення корупції.

Права та гарантії захисту викривача 


Статті 1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (витяг).

Безкоштовний навчальний онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати!» 

Інформація стосовно відповідальності за порушення законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції

Інформація про конфлікт інтересів 

Потенційний та реальний конфлікт інтересів.

Пам'ятка щодо шляхів врегулювання конфлікту інтересів 

Як боротися з конфліктом інтересів.

Конфлікт інтересів та правила його врегулювання

Інформація "Про дотримання антикорупційного законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів"

Рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Типові ситуації наявності потенційного чи реального конфлікту інтересів, шляхи їх вирішення, зразки документів

Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Знати і без проблем працювати: що потрібно знати про конфлікт інтересів

Інформація про особливості вирішення конфлікту інтересів під час розгляду заяв і повідомлень про вчинення злочину та корупційних правопорушень

Інформація про те, як необхідно діяти у випадку виявлення конфлікту інтересів 

Дії керівника у зв'язку з установленням наявності конфлікту інтересів у підлеглої особи

Методичні рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2021 №5 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»

Загальні правила врегулювання конфлікту інтересів

Права та гарантії захисту викривача 

Роз'яснення НАЗК від 13.06.2022 №11 щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів під час реалізації повноважень з окремих питань оплати праці. 
 

Конфлікт інтересів: потенційний та реальний

Чим відрізняються реальний та потенційний конфлікти інтересів?
✔️ Які ключові умови конфлікту інтересів?
✔️ Яка відповідальність за порушення?
✔️ За яких умов людина потрапляє в реєстр корупціонерів?
✔️ У який термін та кого саме співробітник має повідомити про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів?
✔️ Чи дійсно звільнення – єдиний вихід врегулювання конфлікту інтересів?
Про все це розповідає начальник відділу проведення люстрації Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації Нацполіції Олег Лозовий.



контент у процесі наповнення

Електронне декларування та заходи здійснення фінансового контролю

Як подавати декларації за новими правилами
19 березня оприлюднено Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про запобігання корупції”» № 524-ІХ. Документ набрав чинності 20 березня.

Відповіді на найпопулярніші фінансові питання про декларування

Статті 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52-1, Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII (витяг).

Статті 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52-1, Закону України «Про запобігання корупції» від 19.04.2020 № 1700-VII (витяг).

Перелік посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17.06.2016 № 2 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.07.2016 за № 987/29117.

Наказ НАЗК № 451/21 від 23.07.2021  "Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 р. за № 989/36611

Роз’яснення щодо інформації, яка зазначається в декларації 

Інформація про відповідальність за завідомо недостовірні відомості у декларації

Рішення НАЗК про результати повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Вироки суду стосовно порушень антикорупційного законодавства під час заповнення декларацій:

Справа № 712/5775/19 (м. Черкаси)

Справа № 569/7169/19 (Рівне)

Рекомендації про особливості заповнення декларації особи, уповноваженої  на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Рекомендації про особливості заповнення декларації особи, уповноваженої  на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (частина 2)

Відомості, які зазначаються у декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Основні положення антикорупційного законодавства щодо електронного декларування:

Роз'яснення щодо заповнення декларацій (слайди).

Роз’яснення щодо заповнення декларацій.

Як подати звернення про проведення повної перевірки.

«Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Хто подає такі повідомлення та в який спосіб».

Окремі аспекти подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Наказ від 17.12.2020 № 574/20 “Про внесення змін до Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента”.

За яких обставин не потрібно подавати декларацію “кандидата на посаду”.

Інформація щодо найпоширеніших питань стосовно подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.

Як подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Інформація про те, які типи декларацій існують, коли їх слід подавати і який звітний період вони охоплюють.

Чи потрібно подавати декларацію «щорічна» та декларацію «перед звільненням», якщо суб'єкт декларування звільняється до 01 квітня.

Чи потрібно декларувати авто, якого у вас (уже) немає.

Як правильно задекларувати кредит.

Електронне декларування 2021.

Як правильно зазначити в декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави, доходи у вигляді відсотків, нарахованих за валютним вкладом.

Інформація про те, як правильно подати повідомлення про відкриття валютного рахунка.

Інформація про поширені питання щодо правильного декларування нерухомості

Пам'ятка "Поліція без корупції. Про що не варто забувати".

Порядок повідомлення про відкриття валютного рахунку в банку-нерезиденті.

Порядок інформування про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування, який набуває чинності з 1 грудня 2021 року.

Новації у перевірці факту подання декларації.

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.07.2021 №449/21 "Про затвердження форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" та порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 липня 2021 року за №987/36609

Інформація про те, чи є доходом кошти, отримані в рамках Програми «єПідтримка».

Нові правила декларування у 2022 році.

Роз'яснення стосовно декларування у 2022 році:
частина 1
частина 2

Інформація стосовно типових помилок при заповненні декларацій, що тягнуть за собою притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності:
частина 1
частина 2
частина 3
частина 4
частина 5 

Електронне декларування у 2022 році

Роз’яснення №4 від 07.03.2022 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, проведення перевірок)  

ТОП-25 поширених помилок при заповненні декларації  (на сайті НАЗК) 

РОЗ’ЯСНЕННЯ  щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно дотримання обмежень щодо запобігання корупції
під час участі у обороні України

Чи потрібно буде декларувати кошти, які посадовець збирав на допомогу армії чи постраждалим від війни? (Роз'яснення НАЗК) 

Роз’яснення від 28.02.2022 №2 щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану

 


Статті 1, 59, 65-1, 66, 67, 68, 69 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014  № 1700-VII (витяг).

Статті 45, 191, 210, 262, 308, 312, 313, 320, 354, 357, 364, 364-1, 365-2 , 366-1, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України (витяг).

Статті 172-4, 172-5, 172-6, 172-7, 172-8, 172-9, 172-9-1, 172-9-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (витяг).

Стаття 77 Закону України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII (витяг).

Пункт 9 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію» від 23.12.2015 № 901-VIII (витяг).

Статті 64, 84 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015  № 889-VІІІ (витяг).

Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 (витяг).

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення» від 09.02.2018 № 166 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.03.2018 за № 345/31797.

Інформація стосовно відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Корупційні правопорушення та пов’язані з корупцією, строки накладення стягнень та види відповідальності. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції та їх повноваження.

Інформація про відповідальність за завідомо недостовірні відомості у декларації

Види відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення

Види юридичної відповідальності за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Інформаційний плакат «Корупція - «задоволення» не з дешевих».

Роз’яснення від 19.11.2021 №54 “Щодо особливостей реалізації заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст. 54 Закону України «Про запобігання корупції») та відповідальності за прийняття рішень щодо осіб, які прийняли такі пільги, послуги і майно”

 


У данному розділі ви можете знайти рекомендації, методичні матеріали та відповіді на запитання щодо електронного декларування поліцейськими, державними службовцями, які є суб'єктами декларування


Рекомендації поліцейським, державним службовцям та працівникам поліції, що є суб'єктами декларування 

З метою завчасної підготовки до чергового етапу електронного декларування, який розпочинається з 01.01.2018, просимо Вас виконати такі дії:

1. Перевірити адресу електронної поштової скриньки, яка вказана у Вашому персональному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр).

Відповідно до Указу Президента України від 15.05.2017 №133/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.04.2017 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» доступ до окремих поштових серверів у домені .ru обмежений.

У зв’язку з цим для роботи з Реєстром (отримання повідомлень, підтвердження зміни електронного цифрового підпису тощо) слід використовувати поштові скриньки, які не підпадають під зазначені обмеження (наприклад: ukr.net, i.ua, email.ua, gmail.com тощо).

Якщо Ваша електронна поштова скринька підпадає під обмеження, то для її зміни у персональному кабінеті Реєстру необхідно створити (або використовувати іншу) особисту поштову скриньку. Після цього слід авторизуватися в Реєстрі за адресою: https://portal.nazk.gov.ua за допомогою власного електронного цифрового підпису, перейти у вкладку «Мій профіль», натиснути кнопку «Змінити контактні дані», у полі «Новий E-mail» вказати нову поштову скриньку та натиснути кнопку «Змінити E-mail».

На нову поштову скриньку надійде лист «Зміна E-mail | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ». Для зміни E-mail перейдіть за посиланням у листі,  повторно здійсніть вхід у Ваш персональний кабінет та перевірте вкладку «Мій профіль». У полі «E-mail» повинна бути зазначена вже змінена електронна поштова скринька.

Звертаємо увагу! Для зміни електронної поштової скриньки у Вашому персональному кабінеті Реєстру не потрібно отримувати новий ЕЦП.

2. Перевірити термін дії та працездатність Вашого електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) для роботи з Реєстром.

Для отримання інформації про термін дії ЕЦП треба завантажити посилений сертифікат особистого ЕЦП з веб-сайту акредитованого центру сертифікації ключів (далі - АЦСК), в якому Ви отримали ЕЦП. Після цього натиснути на сертифікат подвійним кліком лівої кнопки миші та у вікні, яке відкрилось, переглянути термін дії сертифікату ЕЦП. Необхідно, щоб на дату подання електронних документів до Реєстру сертифікат ЕЦП був діючий. У разі, якщо термін дії сертифікату сплинув, Ви не зможете користуватись ЕЦП, в тому числі подавати електронні документи до Реєстру. Тоді Вам необхідно звернутись до АЦСК та отримати новий ЕЦП.

З переліком АЦСК Ви можете ознайомитись на сторінці https://portal.nazk.gov.ua у полі: “АЦСК”.   

Після отримання нового ЕЦП Вам необхідно зайти на сторінку входу до Реєстру https://portal.nazk.gov.ua  і скористатись посиланням: «Я загубив/змінив свій приватний ключ». У полі «Поточна електронна адреса» вказати електронну поштову скриньку, з якою Ви зареєстровані в Реєстрі, та натиснути кнопку «Вислати код для відновлення». На вказану поштову скриньку надійде лист «Зміна ЕЦП | ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ». Для зміни ЕЦП необхідно перейти за посиланням у листі, після цього у полі АЦСК обрати акредитований центр сертифікації ключів, в якому Ви отримали новий ЕЦП, обрати файл нового ЕЦП, вказати пароль від нового ЕЦП та натиснути кнопку «Змінити ЕЦП». Після успішного виконання вказаних дій з’явиться повідомлення про розгляд Вашої заявки. Заявки на зміну ЕЦП розглядаються протягом 1 доби у робочий час. Ви можете здійснити спробу входу до Реєстру з новим ЕЦП через вказаний час та не очікувати листа з подальшими інструкціями.

Для перевірки працездатності ЕЦП Ви можете скористатись online-сервісом накладання ЕЦП на електронні документи за посиланням: https://ca.informjust.ua/sign. Результатом успішної перевірки буде повідомлення: «ПІДПИС НАКЛАДЕНО УСПІШНО, ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ ПІДТВЕРДЖЕНО».

Якщо при накладанні електронного цифрового підпису виникає помилка, слід звернутись до акредитованого центру сертифікації ключів, який Вам видав ЕЦП.

Також нагадуємо, що на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції https://nazk.gov.ua у розділі «Декларування» Ви можете ознайомитись із Рекомендаціями при роботі з Реєстром.

У разі виникнення проблем технічного характеру Ви можете звернутись до служби технічної підтримки за тел.: +38(044)200-06-94 або адресою електронної пошти [email protected], при цьому:

 • направляйте електронний лист з Вашої персональної електронної поштової скриньки, яка зазначена при реєстрації;
 • у темі листа зазначайте суть Вашого питання;
 • у листі необхідно зазначити Ваше П.І.Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) та викласти суть питання, за необхідності до листа додати скріншоти (зображення екрана) з Вашою помилкою.

Виконавши запропоновані дії, Ви завчасно підготуєтесь до чергового етапу декларування, чим полегшите собі роботу з Реєстром.


Пам'ятка поліцейським

Курс Prometheus з е-декларування

Відео-рекомендація, як заповнити декларацію


Уповноважений підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції в ГУНП в Миколаївській області

Наказ ГУНП в Миколаївській області від 27.01.2022 №49 "Про затвердження положення про сектор запобігання корупції ГУНП в Миколаївській області "

Положення про сектор запобігання корупції ГУНП в Миколаївській області

Методичні рекомендації щодо прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень ЗУ «Про запобігання корупції»,  перевірки та належного реагування на повідомлення, що надходять до ГУНП

Методичні рекомендації щодо впровадження та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень інших порушень ЗУ «Про запобігання корупції»

Контактна інформація про сектор запобігання корупції ГУНП в Миколаївській області:

Службовий телефон:  (0512) 53 18 16

Мобільні телефони:  063 862 65 02 (для надання працівникам ГУНП в Миколаївській області консультацій щодо заповнення декларацій):

WhatsApp: 063 862 65 02  ;

Viber: 063 862 65 02.

Е-mail: [email protected]

Поштова адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 5.

Спеціальна анонімна телефонна лінія для повідомлень викривачів: (вн. тел.: 18-17)


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux