Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Створення безбар'єрного простору в Україні
Опубліковано 20 червня 2023 року о 17:02
Відкрити все

Для ознайомлення перейти за посиланням https://bf.in.ua/

На виконання доручення Міністерства внутрішніх справ України від 26.01.2024 № 12/01/37 «Про організацію проведення щорічного оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю» та резолюції керівництва Національної поліції України серед поліцейських, державних службовців та цивільного персоналу структурних підрозділів центрального органу управління поліції, головних управлінь Національної поліції в областях та у м. Києві, міжрегіональних органів поліції, державних установ і закладів, що належать до сфери управління Національної поліції України, проведено щорічне оцінювання роботи із забезпечення прав осіб інвалідів.

Оцінювання здійснювалося згідно з Методикою оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві внутрішніх справ України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженою наказом МВС від 11 квітня 2018 року № 294, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 квітня 2018 року за № 96/31948 (далі – Методика), шляхом надання відповідей людьми з інвалідністю на тестові питання.

Тестові завдання складалися із 13 запитань та стосувалися безпосередньо дотримання суб’єктами оцінювання законодавства в частині захисту прав осіб з інвалідністю.

За результатами оцінювання загальний середній бал склав 16,8 балів.

Національна поліція України продовжує роботу щодо реалізації заходів Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року та Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

В умовах дії воєнного стану в державі Національною поліцією вживаються заходи із забезпечення безбар’єрного простору в органах та підрозділах поліції.

Під час проведення ремонтно-будівельних робіт будівлі та споруди Національної поліції, у тому числі пошкоджені та зруйновані, облаштовуються відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» засобами безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пандусами, підйомниками, кнопками виклику, тактильною плиткою тощо).

На виконання доручення МВС від 20.01.2023 № 6/37 «Про організацію проведення оцінювання в центральному органі управління поліції» територіальними, у тому числі міжрегіональними, органами та державними установами, що належать до сфери управління Національної поліції проведено оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю, яке здійснювалося згідно з Методикою оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві внутрішніх справ України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС від 11 квітня 2018 № 294, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 24 квітня 2018 за № 96/31948.

За результатами оцінювання загальний середній бал по центральному органі управління поліції склав 22 бали.

Послідовна та наполеглива робота Національної поліції з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року та Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року триває.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Уряду держави визначено безбар’єрність, тобто створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики.

Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року спрямована на визначення ключових проблем та формування рішень для їх розв’язання/мінімізації.

Стратегія орієнтується на провідні документи щодо створення безбар’єрного простору, зокрема Конвенцію про права осіб з інвалідністю, Європейську соціальну хартію, Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, міжнародну ініціативу «Партнерство Біарріц».

На виконання доручення МВС від 02.12.2021 № 209/37 в центральному органі управління поліції проведено оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю, яке здійснювалося згідно з Методикою оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві внутрішніх справ України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС від 11.04.2018 № 294, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 24.04.2018 за № 96/31948, шляхом надання письмових відповідей на тестові завдання.

Результати оцінювання узагальнювалися постійно діючою робочою групою, утвореною наказом Національної поліції України від 29.12.2021 № 1086, із залученням громадської організації, що опікується питаннями забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю.

За результатами оцінювання загальний середній бал по центральному органі управління поліції склав 22,25 бала (якщо за результатами оцінювання роботи загальна оцінка становить більше ніж 25 балів, забезпечення реалізації прав осіб з інвалідністю вважається неповним).

Станом на 01.01.2022, згідно з наданою інформацією, штатна чисельність центрального органу управління поліції складає 2 137 одиниць, з них: 296 посад державних службовців та 102 - цивільного персоналу.

Із числа 378 працівників державної служби та цивільного персоналу центрального органу управління поліції працює 9 осіб з інвалідністю (що складає 2,38 %), із них 5 державних службовців мають ІІІ групу інвалідності та 3 особи ІІ групу інвалідності, у тому числі один працівник цивільного персоналу ІІІ групи інвалідності перебуває у відпустці для догляду за дитиною.

Конструктивна робота Національної поліції України з організації виконання Плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року триває.

Відповідно до частини 2 пункту 14 наказу Національної поліції України від 07.10.2021 року № 832 «Про організацію виконання Плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» Управлінням дотримання прав людини Національної поліції України за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу розроблені інформаційні пам’ятки для потерпілих від злочинів на ґрунті нетерпимості українською, англійською, угорською, російською, румунською мовами та на івриті, які надіслані до ГУНП в областях та м. Києві для розповсюдження з метою поінформованості населення. 

З метою реалізації заходів Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р, видано наказ НПУ від 23.06.2023 № 552 «Про організацію виконання в Національній поліції України плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» (далі – план заходів НПУ).

На виконання плану заходів НПУ з метою забезпечення безбар’єрного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень підрозділів НПУ проводяться ремонтно-будівельні роботи на 97 об’єктах нерухомого майна в межах реалізації  проєкту Національної поліції України «Безбар’єрність».

За інформацією Управління комунікації НПУ (далі – УК) повідомляємо, що УК у межах своєї компетенції забезпечує інформування громадськості та представників медіа про діяльність органів та підрозділів НПУ у сфері реалізації цілей і пріоритетів Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. Інформування здійснюється шляхом опублікування інформації про результати здійснення заходів на відомчих інформаційних ресурсах НПУ. Зокрема в період січня-червня 2023 року на офіційному вебпорталі НПУ розміщено 70 матеріалів з питань надання поліцейських послуг, зокрема людям з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення.

На офіційному вебсайті НПУ враховані потреби різних категорій користувачів, зокрема – осіб з порушеннями зору та слуху. Для цього була розроблена спеціальна програма для переведення сайту в режим, прийнятний для людей з порушенням зору, а також можливості вибору найкращого для сприйняття шрифту та кольору зображення. Для потреб осіб з вадами зору реалізована можливість озвучування новин. Крім того, на вебсайті НПУ реалізована можливість подання громадянами з порушеннями мовлення неголосових звернень (жестовою мовою) до операторів служби 102. Указані заходи були здійснені в межах розроблення вебпорталу НПУ в рамках бюджетних асигнувань на діяльність Національної поліції України. 

У системі професійного навчання поліцейських запроваджено вивчення тематики щодо застосування законодавства, яке встановлює відповідальність за насильство за ознакою статі та сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, зокрема під час проходження поліцейськими первинної професійної підготовки: відповідно до Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з робітничої професії «Поліцейський (за спеціалізаціями)», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.06.2018 № 669, розроблені та затверджені в установленому порядку навчальні програми первинної професійної підготовки поліцейських, яких уперше прийнято на службу в поліції; підвищення кваліфікації та спеціалізації поліцейських усіх категорій: відповідна тематика включена до затверджених  в установленому порядку навчально-тематичних планів; службової підготовки:  відповідна тематика включена до тематичних планів.

Під час підвищення кваліфікації, яке відбувається за затвердженими в установленому порядку навчально-тематичними планами, та в рамках службової підготовки поліцейські всіх категорій опановують також питання стосовно використання антидискримінаційного законодавства, у тому числі й для захисту прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Станом на 01 червня 2023 року первинну професійну підготовку пройшло 167 поліцейських, підвищення кваліфікації та спеціалізацію – 9840 поліцейських.

З метою вдосконалення комунікації між населенням та поліцейськими на офіційному сайті НПУ (www.npu.gov.ua) особи з вадами слуху та мовлення, у разі вчинення стосовно них правопорушень, можуть цілодобово подати звернення: на електронну адресу НПУ [email protected]; жестовою мовою у вкладці 102 «Національна поліція України».

Для підвищення професійного рівня забезпечено проведення тренінгів для поліцейських щодо використання гендерно чутливого підходу під час спілкування з постраждалими, які пережили насильство в умовах збройного конфлікту. Учасниками очного тренінгу, організованого за підтримки міжнародних організацій DCAF, ООН Жінки, на тему  «Виявлення, реагування та документування випадків сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, з урахуванням підходу, орієнтованого на постраждалих» (4.04.-20.04.2023, м.  Київ)  стали 150 поліцейських ГУНП в областях, ГСУ, ДПД, УЮП та ДГІДПЛ НПУ.

За ініціативи ДГІДПЛ НПУ представники Данської Ради у справах біженців в Україні (ДРБ) в межах проєкту «Підтримка забруднених мінами та ВЗВ громад та відповідальних сторін» провели тренінг з питань інклюзії, віку, гендеру та інвалідності для 25 поліцейських Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

З метою популяризації здорового способу життя, соціалізації осіб з інвалідністю, у тому числі з числа ветеранів учасників бойових дій, дотримання принципів недискримінації, доступності та безбар'єрності, працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю НПУ з 2017 року беруть участь у міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених» (Invictus Games).

29-30 квітня 2023 року у м. Львів відбулись Всеукраїнські змагання «Ігри Нескорених» (відбірковий тур до міжнародних змагань), у яких участь брав один працівник Департаменту боротьби з наркозлочинністю НПУ з інвалідністю, провів три види змагань та посів 2-е місце зі стрільби з лука та 3-ті місця у змаганнях із настільного тенісу та волейболу сидячи.

Наразі, запитом Міністерства у справах ветеранів України за від 13.06.2023 №5253/1.5/6.3-23 один працівник Департаменту боротьби з наркозлочинністю НПУ з інвалідністю відряджений до Державного підприємства «Олімпійський навчально-спортивний центр КОНЧА-ЗАСПА» для участі у навчально-тренувальних зборах щодо підготовки національної збірної команди України до участі в міжнародних спортивних змаганнях «Ігри Нескорених», які заплановані восени цього року.

Результати участі працівників Департаменту в указаних міжнародних спортивних змаганнях постійно висвітлюються на офіційному вебсайті НПУ.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux